Voor het Centrum voor Professionele Begeleiders (CVPB) heb ik diverse onderdelen van het Dilemmaspel bedacht en vormgegeven.

De informatie die op de site van het CVPB staat over het spel:

Ongewenste omgangsvormen

Het spel is ontwikkeld om inzicht te geven in de dilemma’s en grenzen van ongewenst gedrag die in elke organisatie spelen. Met dit spel wordt op een speelse manier die dilemma’s in alle facetten bespreekbaar en tegelijk inzicht gegeven in de functie en de positie van de vertrouwenspersoon.

Het spel is vormgegeven als een ganzenbord: een speelveld met vragen en opdrachten, dobbelstenen en pionnen. Het wordt gespeeld met kaartjes met vragen en opdrachten over actuele casussen rond het thema ongewenste omgangsvormen en met kennisvragen over de functie van de vertrouwenspersoon.

Integriteit 

Het dilemmaspel kan uitgebreid worden met vragen over deze casuïstiek en met kenniskaarten over de functie vertrouwenspersoon integriteit.

Mogelijke spelers

Het spel kan in organisaties gespeeld worden met groepjes medewerkers of met de directie, bijvoorbeeld het managementteam of een projectgroep. Het doel is gesprekken op gang te brengen rond de thema’s omgangsvormen of integriteit.

Communicatievaardigheden en -technieken helpen de vertrouwenspersoon bij het optimaal kunnen spelen en bij het inzetten als voorlichtingsmateriaal en/of introductie-instrument.

Bestellen kan via www.cvpb.nl

Terug